Редакцийн бодлого

horiotoi.mn сайт Монголд анх удаа мэдээллийн вебсайтын үйл ажиллагааны бодлогоо танилцуулж байна. Энэ нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нартаа үлгэр болж, технологийн болоод хэвлэл мэдээллийн салбарт түүчээ байх бидний эрхэм зорилгын нэгэн биелэл юм. Та бүхэнд Мэдээний нүүр хуудаст нийтлэгдэж буй бүх төрлийн контент дахь нийтлэлийн болоод үйл ажиллагааны бодлогоо танилцуулж байна.